PROJEKTY

3. Zielone Kozy. Nasadzenie drzew i krzewów na gruntach gminy Kozy
Lokalizacja: Tereny należące do gminy Kozy
Szacunkowy koszt: 12 000 zł zł
Celem zadania jest nasadzenie drzew i krzewów na terenach należących do gminy Kozy.

Adresatami są wszyscy mieszkańcy gminy oraz osoby przyjezdne, gdyż projekt jest praktyczną realizacją działań ekologicznych mających na celu podniesienie poziomu odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Autor wniosku: Dorota Trojanowska, Bartłomiej Jurzak /Analogiczne projekty zostały zgłoszone przez dwóch pomysłodawców. Po uzgodnieniu zostały zgłoszone jako jeden wspólny projekt/.


Zdjęcia umieszczone na stronie mają charakter poglądowy i nie są wizualizacją projektu.
kontakt urząd gminy Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy
tel. 33 829 86 50